Kentalis

Binnen BaLaDe in Waalwijk is Kentalis Vroegbehandeling voor kinderen met (een vermoeden van) TOS (taalontwikkelingsstoornis) gevestigd. Het is belangrijk dat we kinderen met TOS zo snel mogelijk helpen en de taal- en spraakontwikkeling stimuleren. De taal- en spraakontwikkeling is namelijk het sterkst tot ongeveer het zevende levensjaar. Daarom biedt Kentalis speciale behandeling voor peuters en kleuters met TOS. Het kind leert op een speelse manier nieuwe woorden, gebaren en vaardigheden. De medewerkers weten alles van TOS en hebben veel aandacht voor het kind.

Er zijn alle doordeweekse dagen medewerkers van Kentalis in BaLaDe aanwezig.
Bel / mail voor informatie: tel. 013 5800146 / adviespuntwaalwijk@kentalis.nl
Locatie: begane grond