Maatschappelijk werk

Iedereen krijgt wel eens met problemen te maken, dat hoort bij het leven. Vaak helpt het als u erover praat met familie of vrienden. Maar soms gaat dat niet. In zo'n geval kan het een uitkomst zijn om te praten met een deskundige die is opgeleid om te helpen. Iemand die goed de weg kent in onze ingewikkelde samenleving. Iemand met wie u in vertrouwen kunt praten: de maatschappelijk werker.

Hoe komt u in contact met maatschappelijk werk?

Voor vragen op het gebied van zorg (Wmo), jeugdhulp en werk en inkomen:
zie www.waalwijzer.nl. Of u neemt contact op met het team WijZ via 0416 - 683 456 of via info@waalwijk.nl.

Cliënten kunnen zich niet meer rechtstreeks aanmelden bij Juvans.

Crisisdienst:
Buiten kantooruren kunnen cliënten van Juvans ingeval van crisissituaties bellen naar:
073-6444244.

Voor alle overige inwoners van de gemeente Waalwijk is dag en nacht Sensoor Tilburg – tel.nr. 073-5441544 bereikbaar.

Een maatschappelijk werker kan helpen bij het oplossen van problemen die te maken hebben met:

Relaties: de relatie met de partner, ouder, kinderen, familie, buren, buurt.
(Echt)scheiding, omgangsregelingen. Huiselijk geweld.

Verwerking: verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, zoals het overlijden van een dierbare, een ziekte, arbeidsongeschiktheid, geweld of een misdrijf.

Sociale vaardigheden: sociaal isolement, eenzaamheid, zelfvertrouwen, identiteitsvragen.

Gezondheid: spanningen, stress, ziekte, psychosomatische klachten, depressie.

Ernstige gebeurtenissen: (vermoeden van) seksueel misbruik, een misdrijf, geweld.

Geld: schulden, problemen met het betalen van huur of energiekosten.
Problemen met rondkomen met het inkomen.

School: ruzie met leraren, pesterijen op school, onverklaarbare slechte cijfers.

Werk: problemen met de baas of collega's, ontslag, te zwaar werk.

Wonen: problemen in de buurt of met de buren. Problemen met de woningbouwvereniging. Acute dakloosheid.

Cultuur: botsingen van generaties, culturen, achtergronden, gewoonten.

Overig: teveel problemen tegelijk om nog een oplossing te kunnen vinden.

Locatie
Begane grond

Deze dienst wordt aangeboden door: