Mikz kinderopvang - Kindcentrum Balade

Kindcentrum Balade

In multifunctioneel verzamelgebouw BaLaDe vinden we kindcentrum Balade, onderdeel van Mikz Kinderopvang.

In kindcentrum Balade vind je kinderdagopvang in de vorm van een verticale groep, kinderen van 0-4, een peutergroep, kinderen van 2-4 en een peuterspeelzaal kinderen van 2-4.
Daarnaast is er ook Buitenschoolse opvang te vinden in de vorm van voor, tussen en naschoolse opvang.

Met een team van professionele en enthousiaste pedagogisch medewerkers zorgen we er voor dat de kinderen een leuke tijd hebben en zich kunnen ontwikkelen in een fijne omgeving.
Ieder kind is uniek en we sluiten zoveel mogelijk aan bij de behoefte en de mogelijkheden van het kind.

Kinderopvanggroep
In de verticale groep is er ruimte en aandacht voor alle kinderen. De baby’s volgen hun eigen dagritme en de dreumesen hebben hun eigen dagstructuur.
Er is volop ruimte om te ontdekken en te leren.

Peuterspeelzaal en peutergroep
In de peutergroep en op de peuterspeelzaal werken met een VVE methode.
(voor en vroegschoolse educatie) Hiermee groeit uw kind spelenderwijs toe naar de basisschool.

Buitenschoolse opvang

Buiten schooltijd vangen we kinderen op in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. En op woensdagen, vrijdagen en in de vakantie kinderen van 4-13 jaar.
We bieden activiteiten aan waar kinderen aan deel kunnen nemen, maar dat is niet verplicht. Het is tenslotte de vrije tijd van kinderen. Zeker de oudere kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen doen.

Bij Balade is een grote buitenruimte en we streven er naar om iedere dag lekker naar buiten te gaan.
Voor de grotere kinderen is er ook een groot veld beschikbaar waar ze op kunnen voetballen of andere activiteiten kunnen doen.

Samenwerking
In BaLaDe werken we samen met Basisschool Balade, Prisma en Kentalis.

Meer weten
Wilt u meer weten kom gerust langs om een afspraak te maken. We leiden u graag rond en geven de uitleg die u wenst.
Ontvangst u liever schriftelijke informatie stuur dan een mail naar klant@mikz.nl

Foto mikz