Fysiotherapie

Fysiotherapiepraktijk BaLaDe biedt verschillende soorten therapie. Manuele therapie, sport fysiotherapie en kaak fysiotherapie. Ook zijn er beweeggroepen voor zowel kinderen als volwassenen met overgewicht, met COPD en diabetes II. Daarnaast zijn er beweeggroepen voor allochtonen.

Kaak fysiotherapie

Wanneer u last heeft van uw kaak, dan kan een tandarts u daar niet altijd bij helpen. Bijvoorbeeld als er sprake is van lockjaw of verkeerd kauwen kan kaak-fysiotherapie de pijn verlichten en verhelpen. In medisch vakjargon heet dit: Cranio-mandibulaire disfunctie.

Fysiotherapie BaLaDe blijft initiatief nemen gezien de vele aanmeldingen voor revalidatie na COVID 19 infectie (Corona).

Als gevolg van Covid 19, blijven veel mensen langdurige klachten ervaren. Vanuit Hevafysio is de werkgroep Covid 19 opgericht om optimale zorg te bieden. De werkgroep bestaat uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtist, psychologen en evt. gewenst logopedist(en). Alle disciplines zijn samenwerkend aanwezig in gezondheidscentrum BaLaDe Waalwijk.

Uit huidig onderzoek blijkt 75 - 80% van de mensen die in het ziekenhuis belanden voor een Covid 19 infectie, gemiddeld 21 dagen in het ziekenhuis verblijven. Ook blijkt dat 20-25% van deze mensen op de intensive care (IC) belanden. Een langdurige periode van ziek zijn heeft grote gevolgen voor de gezondheid. Er kan, vaak in combinatie, sprake zijn van lichamelijke klachten (spierzwakte, gewichtsverlies, stem- en slikproblemen, cognitieve klachten (geheugenverlies en concentratiestoornis), maar ook van psychische klachten zoals angst en depressie. Mede door de aanwezigheid van andere chronische aandoeningen (zoals COPD, diabetes en hart- en vaatziekten), is het van belang dat gespecialiseerde zorgprofessionals snel aan de slag gaan met een patiënt.

Door gegevens van het REACH-netwerk, ontstaan vanuit het UMC Amsterdam (Rehabilitation after Critical Illness and hospital discharge), is de werkgroep optimaal op de hoogte van de meest recente inzichten over de revalidatie van deze specifieke doelgroep.

Voor de regio Waalwijk kunnen we op deze manier de zorg bieden die patiënten nodig hebben. Voor een intake kunt u bellen met 0416-337651 of bezoek de website www.hevafysio.nl en / of stuur een e-mail naar info@hevafysio.nl. Deze multidisciplinaire zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraars.

KERNBOODSCHAPPEN

Patiënten die een Covid 19 infectie hebben doorgemaakt, kunnen nog steeds besmettelijk zijn. Daarnaast zijn patiënten na ziekenhuisopname naar verwachting laag belastbaar. Wees terughoudend in de eerste 6 tot 8 weken na ziekenhuisontslag of na het symptoomvrije moment bij thuis-doormaak.

* Monitor de patiënt in de eerste 6 tot 8 weken op ervaren beperkingen in het dagelijks functioneren en in hoeverre de patiënt voldoende actief kan zijn.

* Adviseer in de eerste 6 tot 8 weken enkel fysieke oefeningen met lage tot matige intensiteit (score op 3 op Borg-symptoomschaal (0 - 10).

* Het lijkt vooralsnog redelijk om na 6 tot 8 weken de gekende trainingsprincipes, zoals die ook worden ingezet bij chronische longpatiënten, toe te passen op geleide van de symptoomlast (kortademigheid en vermoeidheid).

* Patiënten die voor de Covid 19 infectie bekend waren met een chronische long- / hartaandoening en / of die long- / hartschade hebben overgehouden aan de Covid 19 infectie, dienen te worden behandeld door gespecialiseerde fysiotherapeuten die ervaring hebben met de behandeling van patiënten met andersoortige chronische longziekten.

Adres: BaLaDe 119, 5142 WX Waalwijk
E-mail: info@hevafysio.nl
Website: www.hevafysio.nl
Telefoon: (0416) 33 76 51

De fysiotherapiepraktijk is dagelijks geopend, behandeling op afspraak.

Locatie
Eerste verdieping

Deze dienst wordt aangeboden door: