Gratis rechtshulp op donderdagavond

Heeft u een juridisch probleem waar u niet meteen raad mee weet en heeft u geen geld om daarvoor een advocaat in te schakelen? Loop dan eens binnen bij de Stichting Gratis Rechtshulp, die iedere donderdagavond tussen 18 en 20 uur een inloopspreekuur houdt in BaLaDe.

Daar zijn niet alleen Waalwijkers maar ook mensen van elders welkom. De stichting werkt met vrijwilligers, die als een vraag te complex is of als er echt een advocaat op een zaak gezet dient te worden, doorverwijzen naar door hen geschikt geachte pro deo advocaten.

Momenteel heeft de stichting acht gevorderde rechtenstudenten aan de Universiteit van Tilburg beschikbaar, die de donderdagavonden in koppels mensen ontvangen in voormalige spreekruimtes van Casade. Op die manier blijft de privacy van de klanten gewaarborgd. Advocaat Romando Neijndorff houdt de supervisie over de stichting en hun werkzaamheden. Via de website www.gratisrechtshulp.net zijn ook via een formulier vragen te stellen en documenten te uploaden. Vragen kunnen ook worden gesteld via advies@gratisrechtshulp.net.

Het is niet nodig een afspraak te maken om op het spreekuur te kunnen komen. Mensen kunnen zo binnen lopen.

“Ik doe dit werk uit ideële overwegingen”, zegt Neijndorff. “In mijn eigen advocatenpraktijk zie ik dat veel mensen geen toegang hebben tot rechtshulp maar wel allerlei praktische juridische problemen hebben, vragen of behoefte aan advies. Over zaken waarvoor ze niet per se naar de rechter hoeven. Wij willen hen graag helpen. Met het schrijven van een brief bijvoorbeeld, of het inzetten van een bezwaarprocedure. Of door te bellen met het UWV, de woningbouwvereniging, gemeente, schuldhulpverlening of Baanbrekers. Door arbeidscontracten of beëindigingsovereenkomsten eens tegen het licht te houden. We bestrijken een breed scala aan juridische zaken. Desnoods zetten we gerechtelijke procedures in gang, ook bieden wij bijstand in strafprocedures. De belangenbehartiging blijft altijd gratis.”

De vrijwilligers nemen graag de tijd voor de mensen die naar het spreekuur komen. Neijndorff: “We helpen graag mensen. De studenten ook. Daarnaast doen zij hier waardevolle ervaring op. En misschien kunnen we niet iedereen echt helpen; we kunnen mensen in ieder geval wél op weg helpen.”
Meer nieuws
Teuns keukenbrigade vernieuwt lunchkaart
Teuns keukenbrigade vernieuwt lunchkaartKok Teun Thomassen en zijn keukenbrigade presenteren een nieuwe lunchkaart. Ze spelen daarmee in op de wensen van het groeiende aantal mensen dat het onlangs van nieuw meubilair voorziene grand café weet te vinden. “We willen zo eens per halfjaar ...
Lees meer »
Kapot apparaat naar het repair cafa
Kapot apparaat? Naar het Repair Café!Niet meer goed functionerende (huishoudelijke) apparatuur hoeft lang niet altijd te worden weggegooid. Technisch handige vrijwilligers van het Repair Café helpen u om uw defecte apparaten een tweede leven te geven. Ook voor het herstelwerk aan ...
Lees meer »
Nuvola meer dan negen maanden zorg
Nuvola, meer dan negen maanden zorg!Nuvola Verloskunde & Echoscopie is een van de vaste ‘bewoners’ van BaLaDe. Aanmelden voor begeleiding en ondersteuning door Nuvola is mogelijk na een positieve zwangerschapstest. Natuurlijk is Nuvola er ook als er alleen begeleiding nodig is bij ...
Lees meer »