Autismecafé over grensoverschrijdend gedrag

Het Autismecafé Waalwijk houdt woensdag 30 januari vanaf 19:00 uur een avond in De Kansenfabriek met als thema autisme en grensoverschrijdend gedrag. Het tweemaandelijkse Autismecafé is een initiatief ván ouders vóór ouders, familieleden, vrienden en professionals die een kind of partner met een autisme spectrum stoornis hebben, meemaken of begeleiden. De toegang tot de thema-avonden is gratis. Het Autismecafé vervult een regiofunctie. Het vindt tweemaandelijks plaats met wisselende sprekers, behalve in de zomermaanden.

Grensoverschrijdend gedrag is een complex en beladen onderwerp maar het komt overal voor. Mensen met autisme lopen ook risico, zelfs meer dan anderen, blijkt uit onderzoek. Grensoverschrijdend gedrag vindt plaats op psychologisch, fysiek, seksueel, financieel en materieel vlak, zowel bewust als onbewust. Het heeft bijna altijd te maken met machtsmisbruik. Het gedrag komt tot uiting in verbaal, fysiek of ander non-verbaal gedrag. Het kan gaan om pesten, agressief gedrag, discriminatie en seksuele toenadering of -intimidatie. Het gedrag wordt als vijandig, vernederend of intimiderend ervaren. Hoe komt iemand tot grensoverschrijdend gedrag? Waarom komt de ene persoon wel tot dit gedrag en de andere niet? Wat ligt er aan ten grondslag? Hoe kunnen we mensen met autisme helpen die dit gedrag vertonen? Deze en andere vragen komen aan de orde bij de gastspreker voor de avond: Marien Lokerse.

Deze avond is toegankelijk voor leerkrachten, docenten, ouders en familie van kinderen met autisme, belangstellenden en hulpverleners. Ook voor jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis, die vragen hebben over dit onderwerp.

Deelnemers aan het café zijn vanaf 19:00 uur welkom voor koffie en thee. Een half uur later begint het eerste deel van de avond. Na en uur is er een pauze van een kwartier. Dan volgt een tweede deel van drie kwartier, waarna er gezamenlijk nagepraat kan worden.

Er is bij de Kansenfabriek ruime en gratis parkeergelegenheid. De toegang is gratis maar wie het Autismecafé wil ondersteunen, kan dat doen met een vrijwillige gift. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Meer nieuws
Mikz profiteert van samenwerking in balade
Mikz profiteert van samenwerking in BaLaDeMikz kinderopvang profiteert volop van de samenwerking met andere kindgerichte instellingen in BaLaDe, vooral van de samenwerking met basisschool Baardwijk. Dat wil Mikz graag benadrukken tijdens de komende open dag in BalaDe, op zaterdag 30 maart. ...
Lees meer »
Diner chantant
Diner chantantDonderdag 7 februari is er in het Grand Café van De Kansenfabriek weer een diner chantant. Ditmaal met een optreden van Louis de Vries en Lieve de Jager, beiden lid van het aan het Kunstencentrum verbonden ensemble Ratatouille. Beide violisten ...
Lees meer »
Start van inloopavond van de stichting plots en laatdoven in waalwijk
Start van inloopavond van de stichting Plots- en Laatdoven in WaalwijkPlotseling of langzaam doof worden….. wat nu ??? Maandelijks (op de laatste woensdag van de maand) staat het Inloopcentrum van de “Stichting Plots- en Laatdoven” open voor eenieder die interesse in doofheid en alles wat daarmee samenhangt. ...
Lees meer »