Remedial teaching

In de logopediepraktijk wordt door het team van Ingrid Koevoets ook remedial teaching gegeven. Het team bestaat uit Vilja Carstens, Marleen Vugts, Josje van Seeters en Ingrid Koevoets.

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan kinderen èn volwassenen met leerproblemen. De meest bekende leerstoornis is dyslexie. Er kan ook sprake zijn van een dysorthografie (spellingsstoornis) of een dyscalculie (rekenstoornis). Wij begeleiden zowel basisschoolleerlingen als leerlingen van de middelbare school. Ook komt het voor dat volwassenen de hulp van een RT’er nodig hebben wanneer er op latere leeftijd alsnog dyslexie wordt vastgesteld.

Website: www.logopediekoevoets.nl.

Locatie
Eerste verdieping

Deze dienst wordt aangeboden door: