Viltclub


Datum: 19 april 2018
Locatie: Grand Café
Tijd: 13:00-16:00 uur

Wilt u de techniek van het vilten onder de knie krijgen ... schuif aan

Elke 1ste en 3de donderdagmiddag van de maand
Activiteiten